A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новодунаєвецька селищна територіальна громада
Хмельницька область, Дунаєвецький район

ОГОЛОШЕННЯ: 19 лютого 2021р. о 10.00  в приміщенні сільського клубу  (с.Удріївці, вул.Саловського,22) відбудуться громадські слухання

Дата: 18.01.2021 15:22
Кількість переглядів: 350

Виконавчий комітет Новодунаєвецької селищної ради  інформує про те, що  19 лютого 2021р. о 1000 годині в приміщенні сільського клубу  (с.Удріївці, вул.Саловського,22) відбудуться громадські слухання щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території призначеної під будівництво і обслуговування об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на території Дунаєвецької селищної ради Дунаєвецького району Хмельницької області  та звіту про стратегічну екологічну оцінку до детального плану території.

З матеріалами вищевказаного проекту детального плану території та звітом про стратегічну екологічну оцінку до детального плану території можна ознайомитися за адресою:  м. Дунаївці вул. 1 Травня,1 (відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту населення Дунаєвецької райдержадміністрації), смт Дунаївці вул.Чорновола,19 (Новодунаєвецька селищна рада) і на офіційних сайтах Дунаєвецької райдержадміністрації та Новодунаєвецької селищної ради.

Замовник – Дунаєвецька районна державна адміністрація, розробник – ТОВ «ЗАЦ «Карат».

Зауваження та пропозиції до проекту детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку до детального плану території приймаються до 19 лютого  2021 року (ел.адреси: arhitektor@dunrda.gov.ua - відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту населення Дунаєвецької райдержадміністрації, smtdun.rada@ukr.net - Новодунаєвецька селищна рада).

Відповідальний за організацію проведення громадських слухань та розгляду пропозицій виконавчий комітет Новодунаєвецької селищної ради.

Виконавчий комітет

 

 

Звіт про Стратегічну екологічну оцінку до проекту Детального плану території призначеної під будівництво і обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють енергію з альтернативних джерел енергії на території Дунаєвецької селищної ради Дунаєвецького району Хмельницької області 

  1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих об’єктів, що знаходяться за межами населених пунктів та має зв'язок зі схемою планування території даного району.

Детальний план території призначеної під будівництво і обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на території Дунаєвецької селищної ради Дунаєвецького району Хмельницької області, розроблений на підставі  таких даних:

  • Розпорядження Дунаєвецької  РДА Хмельницької області 140/2020-р від 15.10.2020 року;
  • Завдання на розроблення детального плану території за межами населеного пункту села Удріївці Дунаєвецької селищної ради Дунаєвецького району Хмельницької області;
  • Топографічна основа М 1:1000, виконана ТОВ «ЗАЦ «КАРАТ» в 2020 році.
  • «Генеральна схема планування території України», виконана ДП Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» у 2001 році;
  • «Схема планування території Хмельницької області», виконана ДП «Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» у 2015 році;
  • натурні обстеження.

 

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі  здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією тарезультатами досліджень).

Дунаєвецький район займає вигідне географічне положення, характеризується сприятливими природними і кліматичними умовами, різноманітністю ландшафтних територій, багатством рослинного і тваринного світу, родючих чорноземів, широкою мережею річок. Хмельничина багата на природні ресурси, а саме: граніт, каолін, торф, мінеральні води, графіт, суглинки, глина. Отже, корисні копалини району передусім є важливими для розвитку промисловості будівельних матеріалів, створення системи лікувальнооздоровчих закладів, базованих на використанні лікувальних мінеральних вод, та часткової заміни традиційних енергоресурсів на місцеві, особливо на периферійних територіях.

 

3.  Характеристика  стану  довкілля,  умов життєдіяльності населення та   стану його  здоров’я  на  територіях,  які  ймовірно  зазнають  впливу  (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

 

5.4.  Екологічні  проблеми,  у  тому  числі  ризики  впливу  на  здоров’я  населення,  які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Ділянки, що розглядаються, не відносяться, до земель водного фонду, прибережно- захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо- заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Об’єкт планової діяльності не впливатиме на екологічну ситуацію району та не посилюватиме вже наявні екологічні проблеми даного регіону.

 

5.5. Зобов’язання  у  сфері  охорони  довкілля, у  тому  числі  пов’язані  із запобіганням  негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного середовища».

 

5.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних,  кумулятивних,  синергічних,  коротко-,  середньо- та довгострокових  (1, 3-5 та  10-15  років  відповідно,  а  за  необхідності  -  50-100  років),  постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 № 29) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні.

До довгострокових наслідків відноситься питання утилізації обладнання, а саме сонячних модулів.

 

5.7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

  • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
  • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;
  • охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

5.8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна  екологічна  оцінка, у тому  числі будь-які  ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості розвитку економіки району та України загалом, а також збільшення кількості робочих місць.

 

5.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього циклу функціонування об’єкту: будівництво - експлуатація - виведення із експлуатаціії.

 

5.10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

 

5.11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Замовником проекту ДПТ є Дунаєвецька районна державна адміністрація Дунаєвецького району Хмельницької області.

Юридична  адреса:  32400, Хмельницька область, Дунаєвецький р-н., м. Дунаївці, вул. 1 Травня, 1

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів.

 

Проектний план« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень